Informatyka śledcza

Jednym z rodzajów informatyki jest informatyka śledcza. Jest ona gałęzią nauk sądowych. Jej celem jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych w przypadku popełnienia przestępstwa lub innego nadużycia. Przydaje się ona również do odtwarzania stanu poprzedniego. Pomaga to ustalić motywy działania sprawców oraz ofiar. Zadaniem informatyki śledczej są zazwyczaj takie działania, jak zbieranie, odzyskiwanie oraz analiza, a także przedstawianie w formie specjalistycznej prezentacji (raportu) danych, które zawierają nośniki takie, jak: telefony komórkowe, karty pamięci, dyski twarde, płyty CD, różne przenośne pamięci oraz serwery. Coraz częściej dane te zbierane są również na portalach społecznościowych, bądź w internetowych przeglądarkach, które stały się bardzo popularne w związku z postępującą informatyzacją. Specjaliści zajmujący się informatyka śledczą przygotowują zebrane dane w taki sposób, aby spełniały kryteria dowodowe, które zgodne będą z regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. Informatyka śledcza w Polsce najczęściej stosowana jest w sferze biznesowej (kradzieże danych, sabotaż) oraz prywatnej (ucieczki nieletnich, zaginięcia, niewyjaśnione zgony). Elektroniczne dowody dopuszczane są tak samo w procesie cywilnym, jaki i karnym.

Comments are closed.