Język programowania

W języku informatyki językiem programowania nazywany jest zbiór zasad, który określa sytuację, w której ciąg symboli tworzył będzie program komputerowy oraz obliczenia, jakie opisuje. Jest on podobny do języka naturalnego, gdyż zawiera zbiór reguł syntaktycznych i semantyki opisujących sposób budowy poprawnych wyrażeń oraz tego w jaki sposób komputer ma je odczytać. Istnieją dwa rodzaje języków programowania. Niektóre posiadają składnię, która posiada pisemną specyfikę, inne natomiast zdefiniowane są tylko poprzez implementacje. Dzięki językowi programowania niezwykle precyzyjnie możemy zapisać wszelkie algorytmy, a także inne zadania. Definicja języka programowania nie jest jednoznaczna. Pojęcie to wyjaśniane jest na różne sposoby ze względu na kilka cech takich, jak: funkcja, przeznaczenie, konstrukcje składniowe oraz moc. Istnieją języki, które są bardzo podobne do języków programowania, jednak nie można ich zdefiniować w ten sposób, gdyż nie mają możliwości realizacji obliczeń. Są to między innymi np.: HTML, XML lub BNF. Obecnie możemy programować na tysiące sposobów, gdyż właśnie tyle istnieje języków programowania. Ponadto co roku powstają nowe. Od języka naturalnego rozróżnia ich to, iż nie ma w nich miejsca na błędy.

Comments are closed.